Geslaagde opening Arnemuiden 450 jaar stad

We kijken terug op een mooie meezingavond. De Gereformeerde Kerk Arnemuiden zat lekker vol en het klonk goed. Erg leuk om al de witte streekdracht kappen te zien. Oude tijden herleven! Wethouder Eduard Smit van de gemeente Middelburg hield een mooie openingstoespraak, vele geuzenliederen kwamen voorbij en historica Gertrude van de Ketterij vertelde het één en ander over de geschiedenis en de liederen. Bedankt Muziekvereniging Arnemuiden voor de organisatie, ook het koor De Lofstem en organist Vincent de Ridder voor de muzikale ondersteuning. Een waardige opening van het herdenkingsjaar Arnemuiden 450 Stad! De foto’s zijn van Aart van Belzen en Klaas van de Ketterij.

Lees meer over Arnemuiden 450 jaar stad