Werkgroep

Wat doet de werkgroep 450 jaar Arnemuiden?

Na de eerste brainstormsessie (zomer 2022) is er een werkgroep gevormd die het proces rondom het 450-jarig jubileum van Arnemuiden zal begeleiden. De werkgroep houdt zich in eerste instantie bezig met het verzamelen van de aanvragen van de verschillende organisaties, stichtingen en verenigingen van Arnemuiden en het daadwerkelijk aanvragen van budget bij de gemeente Middelburg. Eind 2023 is er € 55.000 euro toegezegd door de gemeente en gestort op de rekening van Bewonersgroep Arnemuiden (BGA). De werkgroep houdt zich hierna bezig met uitbetalen van het geld volgens de aangevraagde bedragen en gestelde voorwaarden vanuit de gemeente. Daarnaast houdt ze zich bezig met de communicatie van de verschillende activiteiten die er rondom Arnemuiden 450 jaar worden georganiseerd. De werkgroep organiseert dus zelf geen activiteiten, dat moet komen vanuit de vele verenigingen en organisaties die Arnemuiden rijk zijn.

De werkgroep bestaat uit:

  • Kees Asscheman – Voorzitter
  • Hugo van de Ketterij – Vicevoorzitter 
  • Klaas van de Ketterij – Secretaris
  • Jozias Joosse – Penningmeester en contact BGA
  •  Daniël Joziasse – Lid en contact Ondernemersvereniging Arnemuiden